Montaža i postavljanje kalorifera

Kačenje se može izvršiti na više načina i više varijanti, u zavisnosti od toga da li se kačenje vrši na zid ili na plafon.

Poželjno je kalorifer montirati na zid (zidni nosač) radi bolje efikasnosti strujanja vazduha u prostoru.

Montaža kalorifera