Tabela za brzi izbor kalorifera

Napomena: za više detalja o samom kaloriferu kliknite na željeni model (primer: TOP KFW-18.3)

Toplovodni kaloriferi serija TOP KFW

TIP NAZIV PROIZVODA
1 TOP KFW – 18.2
2 TOP KFW – 18.3
3 TOP KFW – 27.2
4 TOP KFW – 27.3
5 TOP KFW – 39.2
6 TOP KFW – 39.3
7 TOP KFW – 52.2
8 TOP KFW – 52.3

 

Parni kaloriferi serija TOP KFS

TIP NAZIV PROIZVODA
9 TOP KFS – 18.2
10 TOP KFS – 18.3
11 TOP KFS – 27.2
12 TOP KFS – 27.3
13 TOP KFS – 39.2
14 TOP KFS – 39.3
15 TOP KFS – 52.2
16 TOP KFS – 52.3