Topiz d.o.o. je preduzeće osnovano 1994. godine i trenutno upošljava 10 radnika.

Bavimo se isključivo proizvodnjom kalorifera, izmenjivača toplote, kondenzatora i isparivača. Specijalizovani smo za izradu prema svakom zahtevu kupca i odlikuje nas izrada u vrlo kratkim i preciznim rokovima.

U proteklih deset godina možemo se pohvaliti odličnim ostvarenim rezultatima na domaćem i stranom tržištu.

Sertifikat o ispitivanju kvaliteta dobili smo od strane Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.